Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

WOL-MED, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, woj. małopolskie

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

·         uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: aparat rentgenowski cyfrowy, mammograf, aparat rentgenowski wewnątrzustny, densytometr kostny

·         uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/:  pracownia rentgenowska ogólna, pracownia mammografii, 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/1

n   Aparat Rentgenowski Control X

zezwolenie na uruchomienie pracowni: NR.9026.1.52.2012 z dnia 07 listopada 2012 r. wydana przez  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

zezwolenie na użytkowanie aparatu: NR.9026.1.53.2012 z dnia 07 listopada 2012 r. wydana przez  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

n  Mammograf  LORAD M IV

zezwolenie na uruchomienie pracowni: NHR.9026.1.67.2011  z dnia 14 lipca 2011 r. wydana przez  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatu: NHR.9026.1.67.2011 z dnia 14  lipca 2011 r. Wydana przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

n  DENSYTOMETR DEXXUM T

zezwolenie na uruchomienie pracowni: NR.9026.1.52.2012 z dnia 07 listopada 2012 r. wydana przez  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

zezwolenie na użytkowanie aparatu: NR.9026.1.53.2012 z dnia 07 listopada 2012 r. wydana przez  Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

n  HELIODENT DS

zezwolenie na uruchomienie pracowni: WSE.HR.434/120/06 z dnia 10 listopada 2006 r. wydana przez  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

zezwolenie na stosowanie aparatu: WSE.HR 434/120/06  z dnia  10 listopada 2006 r. wydana przez  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie

 

oraz zgodana prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

n  NP.9026.2.78.2019 DECYZJA nr 3/35/2019 z dnia 05.08.2019 r, wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. badań rentgenodiagnostycznych

 a) dorosłych

 b) dzieci

 2. badań mammograficznych

a) diagnostyczne

 b) przesiewowe.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg :

  • CONTROL X     LHR. 9052.2.57.2012  z dnia  24.04.2012 r.
  • LORAD M IV      LHR.9052.103.183.2011.UZ z dnia 28.06.2011 r.
  • HELIODENT    ZF/PK/HR/01/01/03  z dnia 09.11.2006 r. Protokół 182/06 z dnia 09.11.2006
  • DEXXUM  T      LHR.9052.103.184.2011.UZ z dnia 28.06.2011 r.

podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwioraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe