OGŁOSZENIE NR 1/04/2022

 

OGŁOSZENIE NR 1/04/2022

 

(data publikacji: 14 kwietnia 2022 r.)

 

 

Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. Skalskiej 22 zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację robót budowlanych:

 

Zadanie nr 1: „Utworzenie centralnego, dostępnego punktu rejestracji pacjentów”

Zadanie nr 2: „Dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do wymogów standardów dostępności plus”.

- dofinansowanych w ramach projektu grantowego POWR.05.05.00-00-0044/18 pt. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadanie nr 3: „Roboty zewnętrzne przy centralnej rejestracji”.

Zadanie nr 4: „Poczekalnia i korytarz przy centralnej rejestracji”.

Zadanie nr 5: „Stworzenie nowego gabinetu lekarskiego”.

Zadanie nr 6: „Stworzenie serwerowni”.

Zadanie nr 7: „Stworzenie magazynu”.

Zadanie nr 8: „Remont gabinetu zabiegowego”.

Zadanie nr 9: „Remont gabinetu lekarskiego”.

 - finansowanych ze środków własnych Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED Sp. z o.o.

 

Ważne! Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019,poz. 2019).

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót określa przedmiar robót wraz z dokumentacją projektową dostępnych dla oferentów w wersji papierowej w siedzibie Spółki lub w wersji elektronicznej (prośbę o przesłanie wskazanych dokumentów w wersji elektronicznej należy skierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Istnieje również możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanych robót budowlanych, bez umawiania się, od 15 do 29 kwietnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz poza wskazanymi godzinami, także w soboty i niedziele, po uprzednim umówieniu się na wizytę.


Warunki udziału w konkursie: Oferent musi dysponować wszelkim potencjałem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferty należy złożyć na przygotowanych przez Zamawiającego formularzach ofert
wraz z dołączonym do niego oświadczeniem. Wszelkie dokumenty potrzebne do poprawnego złożenia ofert są dostępne w Sekretariacie Spółki lub można pobrać je ze strony internetowej Spółki www.wol-med.pl

·       Przygotowane zostały trzy formularze ofert: pierwszy formularz ofertowy na zadanie
nr 1 i nr 2, drugi formularz ofertowy na zadania nr 3, nr 4 i nr 5 oraz trzeci formularz ofertowy na zadanie nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9. Oferent może złożyć wypełnione w całości wszystkie formularze ofertowe lub wypełnione w całości wybrane formularze ofertowe.

 
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki (zlokalizowanym na I piętrze w siedzibie Spółki), w zamkniętych kopertach, dodatkowo zabezpieczonych przed możliwością zapoznania się z treścią ofert w nich zawartych, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 2 maja 2022 r. do godz. 15:30.

 

Osoby upoważnione przez Spółkę do kontaktów z oferentami:

Prokurent Spółki Tomasz Bargieł – tel. 606 346 975

Administrator ds. technicznych Grzegorz Latos – tel. 698 983 346

 

W przypadku chęci otrzymania informacji o przedmiotowym konkursie ofert na piśmie należy złożyć stosowne zapytanie pisząc maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: Spośród wszystkich poprawnie złożonych ofert wybrane zostaną oferty z najkorzystniejszymi cenami, które spełnią graniczne warunki terminu wykonania robót budowlanych oraz graniczne warunki oczekiwanej gwarancji i rękojmi.

Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali Zarządu Spółki (zlokalizowanym na I piętrze w siedzibie Spółki – wejście przez Sekretariat). W otwarciu kopert i rozstrzygnięciu konkursu ofert może wziąć osobisty udział każdy oferent, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie Nr 1-04-2022.pdf

- Formularz ofertowy (Zadanie Nr 1, Zadanie Nr 2).pdf

- Formularz ofertowy (Zadanie Nr 3, Zadanie Nr 4, Zadanie Nr 5).pdf

- Formularz ofertowy (Zadanie Nr 6, Zadanie Nr 7, Zadanie Nr 8, Zadanie Nr 9).pdf

- Oświadczenie wykonawcy.pdf

- Wzór umowy o roboty budowlane (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2).pdf

- Wzór umowy o roboty budowlane (Zadanie nr 3, Zadanie nr 4, Zadanie nr 5).pdf

- Wzór umowy o roboty budowlane (Zadanie nr 6, Zadanie nr 7, Zadanie nr 8, Zadanie nr 9).pdf

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe