Ogłoszenie Nr 1-09-2023

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 1-09-2023

 

(opublikowane: 22 września 2023 r.)

 

  
 
   Zamawiający Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o. w Wolbromiu zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w konkursie ofert na dostawę aparatu – Mammograf cyfrowy.
    Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia odbywa się w trybie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokłada jednak wszelkich starań, aby w trakcie wyłaniania Wykonawcy, na ile to możliwe, stosowane były zasady prawa zamówień publicznych.
    Aby skutecznie złożyć ofertę Wykonawca musi zapoznać się z dokumentami zawartymi na stronie internetowej Zamawiającego www.wol-med.pl (http://wol-med.pl/index.php/zamowienia).
    W Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte są wszystkie potrzebne informacje oraz instrukcje dotyczące składania ofert w postępowaniu. Zgodnie z jej postanowieniami każdy Wykonawca chcący złożyć ofertę na dostawę aparatu – Mammograf cyfrowy, musi złożyć następujące uzupełnione dokumenty, których formularze znajdują się na wyżej przywołanej stronie internetowej:
 §  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia),
 §  Oferta (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia),
 §  Wzór Umowy (Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia),
 §  Dokument rejestracyjny Wykonawcy,
 §  Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).
 
Najważniejsze planowane terminy, dookreślone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, to:
§  Okres na składanie ofert przez Wykonawców: od 22 września do 6 października 2023 r.,
§  Okres na zadawanie pytań przez Wykonawców: od 22 września do 3 października 2023 r.,
§  Termin podania haseł przez Wykonawców do otwarcia ofert złożonych drogą elektroniczną: 9 październik 2023 r. w godz. 8:00 – 10:00,
§  Rozstrzygnięcie konkursu ofert: 9 październik 2023 r. o godz. 12:00,
§  Okres na podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą: od 10 do 12 października 2023 r.,
§ Okres realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z którym została podpisana umowa: 31 dni (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy.
 
Osobami upoważnionymi przez Zarząd Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED Sp. z o.o. do kontaktu z Wykonawcami w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia są:
§  Pan Grzegorz Latos – tel. 698 983 346
(kontakt możliwy w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 w okresie trwania postępowania konkursowego  od 22 września do 9 października 2023 r.)
§  Pan Tomasz Bargieł – tel. 606 346 975
(kontakt możliwy w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00, z powodu urlopu możliwy jedynie w okresie trwania postępowania konkursowego od 2 do 9 października 2023 r.)

 

 Zarząd Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED Sp. z o.o. informuje, że na zakup aparatu „Mammograf cyfrowy” dokonywanego w ramach „Umowy nr 1/15/11/2023/4031/526” z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy, zamierza wydać łączną kwotę nie większą niż 690 000, 00 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Uwaga!

     Zamawiający opublikował nowy plik Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (wypełnić) w wersji z dnia 4 października 2023 r. W nowym pliku zostały poprawione błędy pisarskie, które nie rzutują na żaden parametr i nie wpływają merytorycznie na postępowanie. Zamawiający dopuszcza więc możliwość posługiwania się przedmiotowym plikiem w wersji zarówno z 4 października 2023 r., jak i 22 września 2023 r.
 
Pliki do pobrania:
§  Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF)
§  Specyfikacja Warunków Zamówienia (WORD)
 
§  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (PDF)
§  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (WORD)
§  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (PDF) - poprawa z dnia 04.10.2023

§  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (WORD) - poprawa z dnia 04.10.2023
 
§  Oferta (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (PDF)
§  Oferta (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (WORD)
 
§  Wzór Umowy (Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (PDF)
§  Wzór Umowy (Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) (WORD)

 

Dla osób mających problem z pobraniem plików pojedynczo, zamieszczam poniżej link do paczki ZIP, gdzie znajdują się wszystkie powyższe dokumenty.

 §  Wszystkie powyższe pliki spakowane do ZIP (poprawiono 04.10.2023)

 

Odpowiedzi z dnia 04.10.2023 r. do pytań z dnia 02.10.2023 r.:
§  Odpowiedzi do pytań Nr 1 (PDF)
§  Odpowiedzi do pytań Nr 2 (PDF)

 

Odpowiedzi z dnia 05.10.2023 r. do pytań z dnia 03.10.2023 r.:
§  Odpowiedzi do pytań Nr 3 (PDF)

 

 
Informacja o wyborze oferty z dnia 09.10.2023 r.:
§  Informacja o wyborze oferty (PDF)

 

Z wyrazami szacunku
Zarząd Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – lek. Lidia Gądek
Wiceprezes Zarządu – lek. Janina Warzecha

 

 

 

 

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe