Zakup dwóch ultrasonografów

Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch ultrasonografów, w tym jednego do pracowni ultrasonograficznej w Wolbromiu i jednego do pracowni ginekologicznej w Bukownie, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” realizowanego w ramach konkursu o numerze naboru RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - wsparcie dotacyjne RPO WM 2014-2020.

 

Szczegóły ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109482

 

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe