Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” realizowanego w ramach konkursu o numerze naboru RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - wsparcie dotacyjne RPO WM 2014-2020.
W skład zamawianego zestawu sprzętu komputerowego i oprogramowania wchodzi: szesnaście stacji roboczych (dwanaście do rejestracji i administracji w Wolbromiu, jedna do rejestracji w Bukownie, jedna do rejestracji w Zarzeczu, jedna do rejestracji w Dłużcu, jedna do rejestracji w Łobzowie), jeden serwer do administracji w Wolbromiu, cztery zasilacze UPS (600 VA) do administracji w Wolbromiu, jeden zasilacz UPS (1200 VA) do administracji w Wolbromiu, jeden monitor do administracji w Wolbromiu, oprogramowanie biurowe do edycji tekstu i danych dla pięciu stanowisk do administracji w Wolbromiu, oprogramowanie biurowe w postaci systemu operacyjnego dla jednego stanowiska do administracji w Wolbromiu.

 

Szczegóły ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1125297

 

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe