Dostawa sprzętu medycznego rehabilitacji kardiologicznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu medycznego rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” realizowanego w ramach konkursu o numerze naboru RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - wsparcie dotacyjne RPO WM 2014-2020.
W skład zamawianego zestawu sprzętu medycznego rehabilitacji kardiologicznej wchodzą: stanowisko diagnostyki medycznej do wykonywania i archiwizowania badań oceny wydolności serca oraz do wykonywania i archiwizowania treningów z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, bieżnia, trzy cykloergometry, stanowisko diagnostyki medycznej do odczytu, analizy i archiwizacji badań holterowskich, oprogramowanie holtera RR, oprogramowanie do wykonywania prób wysiłkowych, dwa holtery EKG, defibrylator półautomatyczny zewnętrzny (AED), dwa monitory pacjenta, dwa rejestratory ciśnienia tętniczego krwi, dwa pulsoksymetry medyczne, dwie maty rehabilitacyjne i stół rehabilitacyjny.

 

Szczegóły ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131799

 

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe